Kontakt

Kontakt


MIGRAreal, s.r.o.

Sídlo agentúry:
Radlinského 4, 917 01 Trnava
tel. číslo: 0903 555 578, 0905 424 972
e-mail: migrareal@gmail.com

Sídlo spoločnosti:
Matuškova 11, 917 01 Trnava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
OS v Trnave, oddiel sro, vložka číslo 24413/T
IČO 44969694, DIČ 2022893136,
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s. SK2711000000002621825143